Αειφορία


Είναι ευρέως γνωστό στον καθένα σήμερα, ότι το περιβάλλον μας βρίσκεται σε διαρκή και σοβαρό κίνδυνο. Στην πραγματικότητα, η κατάσταση είναι τόσο κακή, όπου δεν μπορούμε πλέον να σταθούμε απλά παρακολουθώντας τις αρνητικές επιπτώσεις στον πλανήτη μας. Όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει την σοβαρότητα της κατάστασης και θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Στον Πρίγκιπα Στάφυλο, έχουμε ως βασική φιλοσοφία το σεβασμό προς το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία. Για μας η τουριστική ανάπτυξη βασίζεται σε κανόνες περιβαλλοντικής προστασίας, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότατη συμβολή του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας στη διαμόρφωση υψηλής ποιότητας τουριστικού προϊόντος.

Στον Πρίγκιπα Στάφυλο έχουμε αρχίσει μια σειρά μέτρων ώστε να συμβάλλουμε στην φύλαξη του περιβάλλοντός μας, με όποιο τρόπο μπορούμε. Δεδομένου ότι αρχίσαμε αυτό το πρόγραμμα την άνοιξη του 2006, θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε πετύχει πολλά. Σίγουρα, υπάρχει ακόμα πολύ δρόμος να διανύσουμε, αλλά με την υποστήριξή σας, θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια που έχει σαν στόχο το καλύτερο περιβάλλον διαβίωσης για τα παιδιά μας.